top of page

הנהלת חשבונות ושכר

 

ניהול החשבונות של העמותה נעשה על פי חוק בשיטת הנהלת חשבונות כפולה- רישום דו צידי וכוללת התאמות מול הבנקים, חברות האשראי, ספקים, לקוחות ועוד.

עמותה שאושרה כמלכ"ר (מוסד ללא כוונת רווח) אינה חייבת בדיווחים שוטפים למס ערך מוסף.

עמותה המעסיקה עובדים חייבת בהגשת דוחות למס הכנסה ניכויים וביטוח לאומי אחת לחודש.

 

סעיף 4(א) לחוק מס ערך מוסף קובע כי על פעילות בישראל של מוסד ללא כוונת רווח יוטל מס שכר באחוזים מהשכר ששילם, כפי שקבע שר האוצר בצו באישור הכנסת. כאמור לעיל שעור מס שכר הוא 7.5% לשנת המס 2014, עד תקרה שנתית בסך 180,117 ש"ח.

 

יש לך שאלה?

 

התקשר ל: 052-2747539

או שלח מייל:

!ההודעה נשלחה

bottom of page