top of page

הנהלת חשבונות ושכר

הנהלת חשבונות מדוייקת הינה מאבני היסוד של כל עסק מצליח. שרותי הנהלת חשבונות מיועדים לעצמאיים ( עוסק פטור או מורשה ) ולחברות בע"מ, אשר מעוניינים שמשרד רואי חשבון המומחה במיסוי עסקים קטנים ובינוניים ינהל את חשבונות העסק בכדי למנוע טעויות דיווח שונות שיכולות לגרום לתשלומי מס מיותרים שלא לצורך.

שיטת הנהלת החשבונות יכולה להיות חד צידית לעצמאיים או הנהלת חשבונות כפולה אשר מיועדת לחברות בע"מ.

 

כרואה חשבון אני מכיר בחשיבות של הפקת דוחות ממערכת הנהלת החשבונות בצורה מהירה, מדויקת, ובמהירות האפשרית כדי לאפשר לבעל העסק לקבל החלטות כלכליות נכונות במהירות.

 

כמו כן ניהול השכר ורישומו מצריך ידע, מיומנות ושליטה של העוסקים בתחום. משרדי מעניק שרותי שכר וחשבות שכר אשר נותנים מענה לדרישות החוק בהעסקת עובדים, ניהול השכר והכנת משכורות וכן כל דיווחים למס הכנסה ולביטוח לאומי.

יש לך שאלה?

 

התקשר ל: 052-2747539

או שלח מייל:

!ההודעה נשלחה

bottom of page