top of page

הקמת חברה

הקמת חברה מלווה בבירוקרטיה לא פשוטה המצריכה ידע בתהליכי הרישום במוסדות השונים וזמן רב.

 

הקמת חברה ורישומה ברשם החברות :

יש להגיש בקשה לרשם החברות, לשלם את האגרה ולצרף מסמכי הקמה הכוללים:
בחירת שם של חברה.
מען הרשום של החברה.
מטרות החברה.
תקנון לחברה.
הון החברה.
פרטי בעלי מניות.
פרטי הדירקטורים.
סמכויות חתימה.

שלב זה מחייב קשר או טיפול באמצעות עורך דין. משרדנו מלווה את הלקוח בעת הקמת החברה והקשר, באם נדרש, מול עורך הדין ופתיחת חשבון בנק של החברה.

 

רישום חברה קיימת ברשויות המס וביטוח לאומי:

רישום ופתיחת תיק במע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי מחייב את המסמכים הבאים:

מסמכי התאגדות החברה כפי שנמסרו והתקבלו ברשם החברות.
תעודת רישום החברה.
חותמת החברה.
מסמך לקיום חשבון בנק של החברה.
תעודת זיהוי של בעלי המניות והדירקטורים של החברה.
חתימה על מסמכים בטפסי פתיחת תיק וייצוג.
מסמכים נוספים כגון הסכמי שכר דירה.

 

צור קשר עם משרדי ואנחנו נלווה אותך בסבך הבירוקרטיה המתישה.

 

 

יש לך שאלה?

 

התקשר ל: 052-2747539

או שלח מייל:

!ההודעה נשלחה

bottom of page