top of page

החזרי מס

שכירים בדרך כלל אינם חייבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה, רבים המקרים בהם שכיר זכאי להחזר מס אך אינו מודע לכך .

 

המצבים השכיחים להחזר מס וביטוח לאומי :

 • עבודה במספר מקומות עבודה.

 • הפסקת מקום עבודה במהלך השנה.

 • זיכוי עבור תרומות או הנצחת בן משפחה חלל צה"ל או נפגעי פעולות איבה.

 • גרושים וחד הורים.

 • חייל משוחרר.

 • עולה חדש.

 • מגורים בישובים המוענק להם זיכוי ממס עבור תושבות.

 • הורים לילדים נטולי יכולת או עם ליקוי אחר.

 • הפקדה עצמית לקופות גמל, הפקדות שאינם בשכר.

 • נכות המזכה בפטור ממס.

 • זיכוי עבור תואר.

 • לידה במהלך השנה.

 • רווחים והפסדים ממסחר בניירות ערך

 

משרדי מטפל בכל הקשור לבדיקה והגשת דוחות למס הכנסה וביטוח לאומי, הטיפול והבדיקות נעשות ללא תשלום ורק באם התקבל בפועל החזר ממס הכנסה או מביטוח לאומי יגבה תשלום בהתאם לסיכום עם הלקוח.
משרדי מתחייב לשמירת סודיות והשימוש במסמכי הלקוחות יהיה למטרת בדיקת זכאות והגשת בקשה עבור החזר מס בלבד. הטיפול מסתיים רק עם העברת מלוא הזכאות הכספית לחשבון הבנק של השכיר.
ניתן להגיש בקשות להחזרי מס לשכירים עד שש שנים אחורה.

 

יש לך שאלה?

 

התקשר ל: 052-2747539

או שלח מייל:

!ההודעה נשלחה

bottom of page