top of page

הנהלת חשבונות ושכר

הנהלת חשבונות מדוייקת הינה מאבני היסוד של כל חברה מצליחה. שרותי הנהלת חשבונות מיועדים לחברות אשר מעוניינות שמשרד רואי חשבון המומחה במיסוי עסקים קטנים ובינוניים ינהל את חשבונות החברה בכדי למנוע טעויות דיווח שונות שיכולות לגרום לתשלומי מס מיותרים שלא לצורך.

שיטת הנהלת החשבונות הינה הנהלת חשבונות כפולה אשר מיועדת לחברות.

 

כרואה חשבון אני מכיר בחשיבות של הפקת דוחות ממערכת הנהלת החשבונות בצורה מהירה, מדויקת, ובמהירות האפשרית כדי לאפשר לבעלי המניות לקבל החלטות כלכליות נכונות במהירות.

 

כמו כן ניהול השכר ורישומו מצריך ידע, מיומנות ושליטה של העוסקים בתחום. משרדי מעניק שרותי שכר וחשבות שכר אשר נותנים מענה לדרישות החוק בהעסקת עובדים, ניהול השכר והכנת משכורות וכן כל דיווחים למס הכנסה ולביטוח לאומי.

יש לך שאלה?

 

התקשר ל: 052-2747539

או שלח מייל:

!ההודעה נשלחה

bottom of page